Investeer in jezelf

Duurzame Gedragsverandering

De basis van Sustainable Health is dat alles, wat je in het leven doet of juist laat, energie oplevert of kost; op lange termijn dient je energiebalans positief te zijn. Anders is de kans groot dat je, vaak in combinatie met een ongezonde leefstijl, fysieke en/of mentale klachten krijgt, zoals nek- en rugklachten, chronische vermoeidheid, depressie, over- of ondergewicht, last van je darmen, burn-out, diabetes, hart- en vaatziekten, etc. Bij een langdurige negatieve energiebalans hol je jezelf uit.

Ik help je bij het inzichtelijk krijgen van je energievragers en -gevers en vervolgens je gedragingen hierbij aan te passen zodat je energiebalans op lange termijn positief wordt en blijft.

Integrale Coaching

Mijn coaching is maatwerk en vindt plaats op alle leefstijlthema’s die bepalen wie je bent, hoe je bent en wat je bent. Alles hangt samen en beïnvloed elkaar. Wat zich binnen één thema afspeelt, heeft vaak een direct effect, maar soms ook een indirect effect, op een ander thema. Vandaar dat ik een integraal coachmodel hanteer met holistische basis (fysiek en mentaal beïnvloeden elkaar), waarbij alle thema’s meer of minder aandacht krijgen.

7

Leefstijlthema’s volgens Maarten:

Ik ben overtuigd van de relatie tussen je mentale welzijn en je fysieke gestel. Zorg je goed voor de een, heeft dat effect op de ander en andersom. Voor een positieve energiebalans is het dus belangrijk om continue aandacht aan beiden te geven.

Voeding

Dit gaat over alles wat je tot je neemt aan eten en drinken.

Fysiek

Dit gaat over je bewegings- en sportgedrag en het functioneren van je fysieke systeem.

Gedrag

Dit gaat over gedrag wat jouw fysieke en mentale systeem beïnvloed, zoals slaap, ademhaling, ontspanning en stress

Mentaal

Dit gaat over alles wat je mentale systeem beïnvloed, zoals emoties en gevoelens, overtuigingen en gedachten, relaties met anderen en je omgeving, zingeving.

Onderdelen Coachtraject

1. Kennismaking + klik

Jij en ik starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek om elkaar te leren kennen. Coaching is een intensief traject met als basis wederzijds vertrouwen en wederzijdse transparantie. De basis moet goed voelen wanneer we besluiten om samen aan de slag gaan. Als we na de kennismaking de intentie hebben om aan de slag te gaan, ontvang je van mij een plan van aanpak & offerte.

2. Intake

Als het licht op groen staat ontvang je van mij het intakeformulier. Het vraagt ca. 45 – 60 minuten van je tijd om dit in te vullen. Met het invullen start je in feite al je persoonlijk ontwikkeltraject en begin je met nadenken over wat je graag wilt veranderen en waarom. Zie het ook als vertrekpunt.

3. Intakegesprek + doelen stellen

Jouw ingevulde intakeformulier vormt het vertrekpunt voor ons intakegesprek, waarin we samen verder ingaan op waar je nu staat en waar je naar toe wilt. In dit gesprek komen we tot je concrete doelen waaraan we samen gaan werken. We maken afspraken wanneer je je doel(en) hebt bereikt.

 

 

4. Coaching

We gaan denken en doen! Met als eindresultaat blijvende positieve gedragsverandering. We starten op het leefstijlthema waar je met relatief weinig inspanning snel resultaat boekt om je veranderproces in beweging te brengen. Meer positieve energie. Gedurende het coachtraject doorlopen we meerdere keren alle thema’s. We besteden aandacht daar waar op dat moment de aandacht naar toe dient te gaan. Het is mogelijk dat je tussentijds je doelen wilt bijstellen op basis van nieuw verkregen inzichten.

5. Evaluatie

Aan het einde van het traject bekijken we samen in hoeverre jij je beoogde doelen hebt gerealiseerd en of je nog behoefte hebt aan aanvullende coaching op een bepaald thema. Je bent nu in staat om jezelf op je belangrijkste veranderpunten zelf te sturen. Duurzaam gezond!

7

Ready to change?